Firmamız elektrikli ve hidrolik asansör tasarımı, montajı, modernizasyonu, bakımı, servis hizmetleri, son kontrolleri ve test edilmesi konularında faaliyet göstermektedir.
Elektrikli ve Hidrolik Asansör Tasarım, Montajı, Modernizasyonu, Bakımı, Servis hizmetleri, Son Kontrol ve Test edilmesi konusunda faaliyet gösteren firmamız,
Müşteri beklentileri ve isteklerinin tespit edilerek; Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, tasarımı gerçekleştirmek ve belirlenen zaman içerisinde projelendirme sağlayarak, ulusal ve uluslar arası yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda hizmet gerçekleştirmek müşterilerimize zamanında hizmetlerimizi götürmeyi,

Çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak iş birliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kurumunun kuşaklar boyu istenen hizmeti vermesini güvence altına almayı,

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini Kanun, mevzuat, yönetmelikleri doğrultusunda yerine getirmek, yine uluslar arası sözleşmeden doğan tün insani gereklilikleri sosyal sorumluluk bilinci ile uygulamak şirketimizin ve tüm LİTTRANS ailesinin temel politikasıdır.

LİFTTRANS ASANSÖR, ISO 9001 yönetim sistem standartlarının gereklerini yerine getirmeyi ve hedeflerin etkinliğini sürekli izlemeyi iyileştirmeyi taahhüt eder.