Asansör Ruhsat Dosyası Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB‘ nin Yedinci Bölüm Asansör Tesis ve İşletme Uygulamaları Madde 21 de şu şekilde açıklanmıştır :

İşletme ruhsatı, asansör firması tarafından belediyeden ve belediye hudutları dışındaki yapılar için valilikten alınan belgelerdir.Bu belge verilirken: asansör firmasınca bu Yönetmelik gereği asansörün tasarımı, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözleşmesiyle bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenliği acısından uygun olması ve CE uygunluk işareti ile Onaylanmış kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk belgesi taşıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.